Når man som efterlevende står midt i sorgen over et dødsfald, kan det godt virke ganske umenneskeligt at skulle tage stilling til alle de opgaver som følger i kølvandet på et sådant. Man har måske behov for at støtte sig til andre pårørende og bruge tid på refleksion og eftertanke, og frem for alt mindes den afdøde, som man savner. Således kan opgaven med rydning af dødsbo virke særdeles uoverkommelig. Man har måske minder fra den lejlighed eller det hus ...