Har din kæreste eller ægtefælle udvist symptomer så som øget irritabilitet, manglende evne til at udføre sine forpligtelser, og et pludseligt højt forbrug af smertestillende medicin eller alkohol? Er du nødt til at ringe og melde ham eller hende syg på arbejdet, fordi vedkommende ikke kan komme ud af sengen – og er jeres samliv præget af splittelse og mangel på sammenhængs kraft? Så bør du finde ud af, om din samlever har et problem med sit indtag af medicin ...