Få hjælp til dårlige betalere

10 april 2020 Pia Nielsen
Få hjælp til dårlige betalere

Der er ingen grund til at lade økonomien sejle på grund af dårlige betalere. Med en dygtig inkasso advokat kan du professionelt og effektivt få inkasseret, hvad du har ret til. Full-service inkasso advokater tager sig alle typer inkasso-sager, både dem der kan klares med en henvendelse, og dem der ender i retten. 

Hvorfor hyre en inkasso-advokat?

For virksomheder i alle størrelser kan dårlige betalere fylde meget, både tidsmæssigt, økonomisk og mentalt. Med en inkasso-advokat bliver mange bekymringer og tidkrævende processer overladt til en juridisk fagperson, der kender til alle regler og procedurer i en inkasso-sag. Du behøver ikke have en ansat i dit firma – benyt dig blot af en dygtig inkasso-advokat, når der er behov for det, eller fast én gang om året, når årsregnskabet skal opgøres.

Hvilke typer inkasso-sager?

De fleste inkasso-advokater tager sig af flere typer inkasso-sager: Almindelig inkasso, realkreditinkasso, boliginkasso, pantebrevsinkasso, udenlandsk inkasso og indkassering af ejendomsskatterestancer. Udover det traditionelle procedurer for en inkassosag, kan du med den enkelte advokat eller advokatfirma aftale, hvordan dit firma ønsker disse procedurer. Med andre ord: Hvor lang snor, I ønsker at give i de enkelte inkasso-sager.

Hvad er salæret?

Salæret for en advokat, der tager sig af dine inkasso-sager, afhænger dels af timeprisen hos det enkelte advokatbureau dels af hvor mange sager, du har. Et fast samarbejde med regelmæssig inkasso-behandling kan betale sig for dig, der håndterer mange inkasso-sager, mens det periodiske samarbejde kan aftales afregnet pr. time eller pr. sag. 

Er det rentabelt?

Advokatsalærer kan være dyre, men i de fleste tilfælde kan udgiften vise sig at være det værd, når inkasso-sagen ender med betaling eller bliver afsluttet på kortere tid. Det koster penge at have penge ud og svømme som virksomhed, så jo hurtigere, du kan få dine penge ind, jo bedre – tjente penge, som du med fordel kan vælge at anvende nogle af på en dygtig inkasso-advokat. 

Flere Nyheder