Hvad er et skøde?

By:

Et skøde er et dokument, som – groft sagt – indeholder de mest nødvendige oplysninger angående en boligs ejerforhold. Skødet er, til forskel fra købsaftalen, et offentligt tilgængeligt dokument. Når et skøde er underskrevet af såvel køber som sælger af huset eller lejligheden, vil det blive tinglyst og dernæst optaget i Tingbogen.

I gamle dage var Tingbogen en fysisk bog, som lå tilgængeligt på offentlige kontorer. I dag er Tingbogen et elektronisk register, som foreligger i digital form på internettet. Her kan alle borgere med et NemID tilgå Tingbogen og søge oplysninger om en boligs ejerforhold.

Hvilke oplysninger skal et skøde indeholde?

Et skøde skal indeholde opdaterede oplysninger om boligens ejerforhold – det vil sige, navn og adresse på nuværende ejer og forrige ejer, dato for salg eller overdragelse, købspris og finansierings metode. Skødet er ikke noget omfattende dokument, og indeholder færre oplysninger end købsaftalen. Skødet tjener udelukkende som dokumentation for boligens ejerforhold.

Hvordan sikrer jeg, at mit skøde er korrekt udført og tinglyst?

Det er meget vigtigt, at skødet er udformet korrekt og efter bogen – og at de rette oplysninger figurerer. Derfor er det vigtigt, at du snarest muligt efter handelens afslutning får opdateret skødet og tinglyst dette, så det kan figurere i Tingbogen med den rette information.

Glemmer du at opdatere skødet, vil den tidligere ejer stadig stå som den retmæssige ejer – og dette kan give anledning til problemer. Forrige ejer kan gøre krav på boligen, eller sælge den igen, da hverken mægler eller potentielle købere vil have en jordisk chance for at vide, at han eller hun ikke er den rette ejer. Derfor bør du overlade udfærdigelse og tinglysning af skøde til din boligadvokat, som kan sikre, at alt går retmæssigt til.

Find din boligadvokat online

Du kan finde en dygtig og billig boligadvokat, som kan hjælpe dig med dit skøde, på eboligadvokat.dk

Posted in: skøde